Facebook YouTube
Autoryzowany przedstawiciel Swiss Krono

Praca

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą pracy prześlij nam swoje CV, weź udział w procesie rekrutacji i przekonaj nas, że to Ty jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko:

I. Doradca klienta
Miejsce pracy: Kiełczewo

Do obowiązków należeć będzie:
- prowadzenie aktywnej sprzedaży w salonie sprzedaży,
- budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami,
- wykonywanie powierzonych zadań w ramach prowadzonej polityki firmy.

Od kan­dy­da­tów oczekujemy:
- umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
- zaangażowania, bardzo dobrej organizacji pracy oraz sumienności i samodzielności,
- do­świad­cze­nia w kon­tak­tach z klien­ta­mi,
- rzetelności i dokładności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
Mile widziane doświadczenie w branży meblarskiej.

Zainteresowanym ofe­ru­je­my:
- przyjazną atmosferę,
- pracę w stabilnej firmie z długoletnią tradycją.

Dokumenty prześlij na adres: ekoplyta@ekoplyta.com.pl


Informacja o konieczności wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. do celów rekrutacji danych osobowych, co do których nie istnieje określona w przepisach KP podstawa do ich przetwarzania.
Niniejszym informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzają Państwo podać te inne dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisko Doradca Klienta”.
Jeżeli Państwa zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisk Doradca Klienta., a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o.”.

II. Operator maszyn stolarskich, okleiniarka
Miejsce pracy: Kiełczewo

Opis stanowiska:
- obsługa maszyn stolarskich /okleiniarka/
- umiejętności czytania rysunków technicznych
- kontrola jakości elementów po obróbce zgodnie z dokumentacją techniczną
- zgłaszanie usterek
- pakowanie, etykietowanie

Oferujemy:
- praca na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- bardzo dobre warunki pracy
- możliwość przyuczenia obsługi maszyny oraz doskonalenie umiejętności zawodowych
- niezbędne narzędzia pracy

Dokumenty prześlij na adres: ekoplyta@ekoplyta.com.pl

Informacja o konieczności wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. do celów rekrutacji danych osobowych, co do których nie istnieje określona w przepisach KP podstawa do ich przetwarzania.
Niniejszym informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzają Państwo podać te inne dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisko Operator maszyn stolarskich”.
Jeżeli Państwa zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisk Operator maszyn stolarskich., a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o.”.