Autoryzowany przedstawiciel Swiss Krono

Praca

Firma E.K.O.-PŁYTA Sp. z o.o., aktualnie poszukuje osoby na stanowisko
 - Operator maszyn stolarskich, okleiniarka
Miejsce pracy: Kiełczewo

Opis stanowiska:
- obsługa maszyn stolarskich /okleiniarka/
- umiejętności czytania rysunków technicznych
- kontrola jakości elementów po obróbce zgodnie z dokumentacją techniczną
- zgłaszanie usterek
- pakowanie, etykietowanie

Oferujemy:
- praca na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- bardzo dobre warunki pracy
- możliwość przyuczenia obsługi maszyny oraz doskonalenie umiejętności zawodowych
- niezbędne narzędzia pracy

 

Informacja o konieczności wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. do celów rekrutacji danych osobowych, co do których nie istnieje określona w przepisach KP podstawa do ich przetwarzania.

Niniejszym informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzają Państwo podać te inne dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisko Operator maszyn stolarskich”.

Jeżeli Państwa zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisk Operator maszyn stolarskich., a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o.”.