Facebook YouTube
Autoryzowany przedstawiciel Swiss Krono

Praca

Szanowni Państwo,

na chwilę obecną nie prowadzimy rekrutacji na konkretne stanowisko. 
Jeśli jednak są Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie, prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: marketing@ekoplyta.com.pl

Informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż:

·  imię (imiona) i nazwisko,
·  imiona rodziców,
·  data urodzenia,
·  miejsce zamieszkania,
·  adres do korespondencji,
·  wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzają Państwo podać inne dane, niż wskazane powyżej, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w  celu niezbędnym do przeprowadzenia przez „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji”.