Facebook YouTube
Autoryzowany przedstawiciel Swiss Krono

Płyta MDF

Płyta MDF, drewnopochodna o średniej gęstości, uzyskiwana z włókien drzewnych, klejonych i prasowanych w wysokiej temperaturze oraz przy użyciu wysokiego ciśnienia.

Charakteryzują się łatwą obróbką, przeznaczone są do ogólnego użytku w warunkach suchych.

Zaletami płyty MDF jest wysoka stabilność i trwałość, gładka powierzchnia oraz zwiększona gęstość. Dzięki temu płyty MDF są doskonałe do laminowania, oklejania i foliowania.

Płyta MDF stosowana jest jako element wyposażenia wnętrz i mebli, a także jako element konstrukcyjny, opakowania i podłogi.

Dane techniczne

Wartości parametrów fizykomechanicznych Płyt MDF

Parametr

J.m.

Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz.-mech. EN 622-5, Tab.3

Badania wg norm

Grubość

mm

>4,0 do 6,0

>6,0 do 9,0

>9,0 do 12,0

>12,0 do 19,0

>19,0 do 30,0

>30,0 do 38,0

 

Gęstość

kg/m3

780

770

760

750

730

710

EN 323

Wytrzymałość na zginanie

N/mm2

23

23

22

20

18

17

EN 310

Wytrzymałość na rozrywanie

N/mm2

0,65

0,65

0,60

0,55

0,55

0,50

EN 319

Moduł sprężystości w osi wzdłużnej

N/mm2

2700

2700

2500

2200

2100

1900

EN 310

Spęcznienie po 24h*

%

30

17

15

12

10

8

EN 317

Wytrzymałość na odrywanie

N/mm2

>1

EN 311

Zawartość wolnego formaldehydu

mg / 100 g.s.m.

<8

EN120

Klasa higieny

 

E1 / ED[2020]

EN120

Zawartość cząstek mineralnych*

%

<0,1

metoda spalania i wytrawiania próbki w kwasie solnym

Wilgotność

%

od 4 do 11

EN 322

Tolerancja grubości 

mm

+/- 0,20

 +/- 0,30

EN 324-1

Tolerancja długości i szerokości

mm

+/- 2 mm/m (max +/- 5mm)

EN 324-1

Odchyłka od kąta prostego

mm/m

2

EN 324-2

Odchyłka od prostoliniowości krawędzi

mm/m

1,5

EN 324-2

Powyższe parametry fizykomechaniczne dotyczą również płyt MDF niezapalnych Krono Stop Fire.