Facebook YouTube
Autoryzowany przedstawiciel Swiss Krono

Płyta OSB

Czym jest płyta OSB?

Kompozytowa płyta trójwarstwowa o ukierunkowanych wiórach płaskich, wykorzystywana jest najczęściej w budownictwie. Płyta OSB wyróżnia się stabilnością kształtu, wysoką odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, bardzo dobrym wyciszeniem dźwięków, świetną sprężystością, wysoką szczelnością poszycia, prostotą montażu oraz łatwą obrabialnością. Specyficzna konstrukcja płyty OSB stworzona z zazębionych ze sobą wiórów uniemożliwia wyłamanie się krawędzi podczas łączenia wkrętami lub gwoździami.

Zastosowanie płyt OSB:

Płytę OSB wykorzystuje się w warunkach suchych przy pracach wykończeniowych i dekoracyjnych, do konstrukcji regałów, stoisk wystawowych, lad sklepowych, stropów, podłóg oraz blatów stołowych jak również jako materiał bazowy do tworzenia boazerii panelowych.

Dane techniczne

Parametry wg normy EN 300: 2000

Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt

 Nr

Właściwości

Metoda badania

Wymagania

12)3)

Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane) płyty i między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; długość i szerokość;

EN 324-1

0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

22)3)

Tolerancja prostoliniowości brzegów

EN 324-2

1.5 mm/m

32)3)

Tolerancja kąta prostego

EN 324-2

2.0 mm/m

42)

Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4

EN 322

od 2 do 12% od 5 do 12%

53)

Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej gęstości wewnątrz płyty

EN 323

10%

64)

Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) - klasa 2

EN 120

≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g? 30mg / 100 g

2) Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % i temperaturze 20oC. 4) Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika.